Pokládka zámkovej dlažby a výkopové práce

Pokládka zámkovej dlažby a výkopové práce

Výkopové práce, zemné práce a pokládka zámkovej dlažby