Hnedouhoľné brikety Rekord 2

Hnedouhoľné brikety Rekord 2
výhrevnosť (MJ/kg): približne 19 MJ/kg
Obsah vody celkovej: 20,8%
Obsah popola pôvodného: 9,8%
Obsah popola v sušine: 12,4%
Spaľovacie teplo v horľavine: 26,84 MJ/kg
Výhrevnosť pôvodná: 17,26 MJ/kg
Obsah síry celkovej pôvodnej: 0,96%
Merná sírnatosť: 0,1 g/MJ

 

Protokoly o skúške tu

Rekord 2 

Ponúkame hnedouhoľné nemecké brikety rôznej veľkosti. Brikety sú vyrobené lisovaním vysušeného hnedouhoľného prachu, majú  vyššiu výhrevnosť ako klasické uhlie, sú radené medzi ekologické palivá horia s takmer so 100% spaľovaním - zostáva minimum popola.