Čierne uhlie

Čierne uhlie
výhrevnosť (MJ/kg): od 27 do 30MJ/kg
Obsah vody celkovej: 12,8%
Obsah popola pôvodného: 7,9%
Obsah popola v sušine: 9,1%
Spaľovacie teplo v horľavine: 32,38 MJ/kg
Výhrevnosť pôvodná: 24,45 MJ/kg
Obsah síry celkovej pôvodnej: 0,47%
Merná sírnatosť: 0,2 g/MJ

Vážený zákazník,

prikladáme protokoly o skúške nášho predávaného paliva: brikety rekord 2 a čierne uhlie. Všimli sme si, a preto vám to dávame do pozornosti, že nami predávané čierne uhlie má najlepšie parametre vo všetkých oblastiach, cenovo sa takmer vyrovná briketám.

Na ilustráciu ... obsah síry ČU 0,47% a                 Brikety rekord 2... 0,96%....

                              výhrevnosť ČU 24,45 MJ/kg a  Brikety rekord 2 ...17,26 MJ/kg

Protokoly o skúške tu

Patrí vďaka svojim vlastnostiam (nízky podiel vody a naopak vysoký podiel uhlíka) ku kvalitným palivám. Zabezpečujeme dopravu po celej SR. Uhlie máme celoročne prikryté pod strechou.